architecture model

บริการรับทำ โมเดลบ้าน โมเดลอาคาร เพื่อสถาปนิก เจ้าของโครงการ

เพื่อพิสูจน์จุดของฉันต่อไปผมจำได้สร้างเครื่องบินกระดาษที่ดูเหมือนจะไปที่ไหนเลยเมื่อฉันพยายามที่จะโยนมัน ดังนั้นผมจึงตัดสินใจที่จะแนบคลิปหนีบกระดาษเครื่องบินก่อนที่ผมจะตัดสินใจที่จะโยนมันในครั้งต่อไปที่จะทดสอบแนวความคิดของฉันที่โดยการเพิ่มน้ำหนักมากขึ้นไปยังเครื่องบินที่จะบินดีขึ้นและสำหรับระยะทางอีกต่อไป เครื่องบินกระดาษให้ผมทำแบบจำลองการตัดสินใจการออกแบบของฉันผ่านการใช้ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ในการที่ฉันสร้างเครื่องบินกระดาษที่ได้รับการแบกน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นผ่านการรวมกลุ่มของคลิปหนีบกระดาษในการออกแบบ